RETURNS & REFUND


เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างสูงสุด ลูกค้าของ MCSHOP.COM สามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านไม่สามารถใส่ได้ สามารถทำการเปลี่ยนขนาดที่ต้องการได้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแบบ เพื่อความสะดวกกับลูกค้าท่านสามารถนำใบเสร็จและสินค้าที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดไปเปลี่ยนได้ที่หน้าแม็คยีนส์ทุกสาขา หรือติดต่อกลับมายังลูกค้าสัมพันธ์ของ MCSHOP

ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้า หรือกรณีสินค้าแตกหักจากการขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งกลับภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่ส่งกลับมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามีขั้นตอนดังนี้


1) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่เบอร์ 02 012-6400 หรือทางไลน์ LINE: @MCSHOP.COM เพื่อแจ้งความประสงค์ของท่าน
ฝ่ายบริการลูกค้าของเราให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ช่วงเวลา 9:00 -21:00 น.
2) กรอกข้อมูลในเอกสารขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า